Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Συνεχίζονται οι εργασίες σύνδεσης του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών.

Συνεχίζονται οι εργασίες σύνδεσης του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών με ταχύτητα άνω των 100Mbps οι εργασίες πραγματοποιούνται από ειδικό συνεργείο της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ.