Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Αντικατάσταση των κατεστραμένων φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού στον οικισμό της Μαΐστρου