Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης του μονωτικού υλικού και η επανατοποθέτηση νέου στην οροφή του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου.

Οι εργασίες περιελάμβαναν Καθαρισμό της επιφάνειας με αφαίρεση και απόξεση των σαθρών κονιαμάτων, επισκευή και τοποθέτηση νέων καναλιών απορροής υδάτων, επίστρωση ασφαλτικού διαλύματος, επίστρωση συστήματος εξαερισμού με συνδυασμό διάτρητου ασφαλτοπάνου και εξαεριστήρων για να δοθεί δυνατότητα διαφυγής της εγκλωβισμένης υγρασίας και η τελική τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης.
Τέλος να ευχαριστήσω τον ανάδοχο του έργου κ. Κυριακίδη Θέμη και το συνεργάτη του κ. Λαφτσή Νίκο για την συνεργασία, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.