Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας στο Taxis. Πώς θα τα εκτυπώσετε.

Αναρτήθηκαν στο taxisnet τα νέα τέλη κυκλοφορίας προκειμένου να πληρωθούν από τους ιδιοκτήτες οχημάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Στην αρχική σελίδα της ΓΓΠΣ ανακοινώνεται η ανάρτηση των Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας όπου περιέχεται link που οδηγεί απευθείας στην εφαρμογή εκτύπωσης των τελών χρησιμοποιώντας τους Κωδικούς Taxisnet.
Εναλλακτικά, στις Υπηρεσίες προς Πολίτες επιλέγοντας «ΝΕΟ: Εκτύπωση Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας και Κατάσταση Οχημάτων»

Δίνονται οι παρακάτω δύο επιλογές για να προχωρήσετε:
1) Με κωδικούς ΤaxisNet  (Έντυπα Τελών και Κατάσταση Οχημάτων)
Εισάγετε τους κωδικούς TaxisNet και μπαίνετε στο σύστημα.
 
- Επιλέγοντας Κατάσταση Οχημάτων εμφανίζονται αναλυτικά τα οχήματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία σας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
- Επιλέγοντας Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας εκτυπώνετε τα τέλη κυκλοφορίας - εφόσον έχουν αναρτηθεί από τη ΓΓΠΣ.
2) Χωρίς Κωδικούς TaxisNet (Έντυπα Τελών) 
Συμπληρώνοντας τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και επιλέγοντας το Έτος 2016 (εμφανίζεται σαν επιλογή, μόνο εφόσον έχουν αναρτηθεί τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα) εμφανίζεται το έντυπο Τελών Κυκλοφορίας για να το εκτυπώσετε.
Υπενθυμίζουμε ότι όσοι δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας αντιμετωπίζουν πρόστιμο ίσο με την αξία τους.