Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Τοποθετήθηκαν οι κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού στον οικισμό της Μαΐστρου. ( Delta Tv)

Επεκτάθηκε και στον οικισμό της Μαΐστρου του πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εδώ και μερικές ημέρες τοποθετήθηκαν οι μπλε κάδοι σε σχήμα κώδωνα και ξεκίνησε η καμπάνια ενημέρωσης των κατοίκων.