Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Συνεχίζονται οι εργασίες αφαίρεσης και τοποθέτηση νέας μόνωσης στη στέγη του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου.