Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Συνάντηση εκπαιδευτικών σήμερα στην αίθουσα προβολής του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με σκοπό την ενημέρωση τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων και των ΚΠΕ.