Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Άθληση στην τρίτη ηλικία ακόμη ένα πρόγραμμα στον οικισμό της Μαΐστρου.

Ακόμη ένα πρόγραμμα ανακοινώνεται σήμερα στον οικισμό της Μαΐστρου. Το πρόγραμμα (Άθληση στην τρίτη ηλικία) θα πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το γραφείο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τους Πολιτιστικούς Φορείς του οικισμού.
*Περισσότερες πληροφορίες, έναρξη και εγγραφές με νεότερη ανακοίνωση.