Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Eργασίες αντικατάστασης ασφαλτοτάπητα στον οικισμό της Μαΐστρου.

Eργασίες αφαίρεσης του παλιού ασφαλτοτάπητα σε σημεία εντός του πολεοδομικου ιστού του οικισμού της Μαΐστρου με σκοπό την αντικατάσταση του.