Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Eργασίες αντικατάστασης ασφαλτοτάπητα στον οικισμό της Μαΐστρου.

Eργασίες αφαίρεσης του παλιού ασφαλτοτάπητα σε σημεία εντός του πολεοδομικου ιστού του οικισμού της Μαΐστρου με σκοπό την αντικατάσταση του.