Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Τμήμα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Τουρκική γλώσσα στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαΐστρου.Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαΐστρου στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών του πρόκειται να λειτουργήσει τμήμα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Τουρκική γλώσσα ( κάθε Τετάρτη 19:00- 20:45) στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαΐστρου.
Τα τμήματα επιμόρφωσης στα οποία συμμετέχουν ενήλικες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, έχει στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Έρευνες και οι εμπειρικές αναλύσεις έχουν καταδείξει ότι η διά βίου μάθηση έχει σημαντική οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική αξία.

Εγγραφές πραγματοποιούνται με τους εξής τρόπους:
• Με αποστολή συμπληρωμένης της αίτησης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): maistrosekpaideusi@gmail.com ή με fax στον αριθμό: 2551028415.
Το τμήμα θα ξεκινήσει στις 11/11/2015 και θα είναι διάρκειας 50 ωρών.