Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Ανακοινώνονται την ερχόμενη εβδομάδα τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που θα υλοποιηθούν στον οικισμό της Μαΐστρου.Σε μια συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το Γραφείο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοινώνονται την ερχόμενη εβδομάδα τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στον οικισμό της Μαΐστρου σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Φορείς του οικισμού.
Η διά βίου μάθηση στην οποία συμμετέχουν ενήλικες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, έχει στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
Έρευνες και οι εμπειρικές αναλύσεις έχουν καταδείξει ότι η διά βίου μάθηση έχει σημαντική οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική αξία.