Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων κοσμούν τις πρωτότυπες εικαστικές - πράσινες παρεμβάσεις μας στον οικισμό της Μαΐστρου.