Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεχίζονται οι εργασίες και σήμερα Τετάρτη για τον καθαρισμό των καναλιών απορροής υδάτων ΒΑ του οικισμού της Μαΐστρου.