Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Επισκευή των βλαβών και αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων στον δημοτικό φωτισμό του οικισμού της Μαΐστρου.