Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Αποκατάσταση της βλάβης στον δημοτικό φωτισμό του οικισμού της Μαϊστρου.

Αποκαταστάθηκε σήμερα η βλάβη στο δημοτικό φωτισμό σε περιοχή ΒΑ του οικισμού της Μαϊστρου απο το τμήμα ηλεκτρολόγων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.