Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Συντήρηση και επισκευή της παιδικης χαράς στον οικισμό της Μαΐστρου.


Συντήρηση πραγματοποιήθηκε στα όργανα και στο δάπεδο ασφαλείας της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην πλατεία 25ης Μαρτίου στον οικισμό της Μαΐστρου. Σκοπός της συντήρησης ήταν να διατηρήσουμε και να επαναφέρουμε τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασης.