Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σε μια ακόμη είσοδο του οικισμού της Μαΐστρου πραγματοποιήθηκαν εργασίες επιδιόρθωσης και αντικατάστασης του οδοστρώματος.

Σε μια ακόμη είσοδο του οικισμού της Μαΐστρου πραγματοποιήθηκαν εργασίες επιδιόρθωσης και αντικατάστασης του οδοστρώματος. Ενα ακόμη χρόνιο αίτημα των κατοίκων έλαβε τέλος. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.