Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο Μαΐστρου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο Μαΐστρου πραγματοποίησα την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2015.
Σκοπός της επίσκεψης μου ήταν να συζητήσουμε με την
Προϊσταμένη του Σχολείου κ. Κάλτσου Ζωή προτάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν στις κτιριακές υποδομές, προκειμένου να υπάρξει χρονοδιάγραμμα με τις απαραίτητες παρεμβάσεις και την αποκατάσταση τους στο επόμενο διάστημα.