Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Συγκολλητικό υπόστρωμα ασφάλτου σε αγροτικό δρόμο κοντά σε θερμοκηπιακη μονάδα για την μείωση και αποφυγή της σκόνης καθώς επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών.