Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Αποψίλωση χόρτων των δημοτικών εκτάσεων εντός του οικισμού σε συνεργασία με το τμήμα πολιτικής προστασίας και το τμήμα πρασίνου του δήμου.