Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος σε καθίζηση αγροτικού δρόμου στην περιοχή της Μαΐστρου.Άμεση λύση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ κ. Μυτιληνό Βαγγέλη σε καθίζηση του οδοστρώματος σε φρεάτιο όμβριων υδάτων σε αγροτικό πολυσύχναστο δρόμο στην περιοχή της Μαΐστρου.  
Έγινε τσιμεντόστρωση του οδοστρώματος και πλήρης αποκατάστασης της ζημιάς.