Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

ΕΕΤΑΑ Από 5/8 οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2015/16 απο την ΕΕΤΑΑ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απο 5/8 εως 18/8 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προς τα γραφεία της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015 2016. Δείτε τα δικαιολογητικά και την διαδικασία. Η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 - 2016 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τους Φορείς/Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τους Ωφελούμενους. Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Παιδικοί σταθμοι μέσω ΕΣΠΑ» θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/08/2016 και έχει στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων - γυναικών και ανδρών - στην εργασία. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 184.000.000€. 
Οι Αιτήσεις συμμετοχής των Φορέων υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.: α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, τηλέφωνο: 213¬1320600 & 210-5214600, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα, τηλέφωνο: 2410-579620 και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-544714 από 17/7/2015 έως 31/7/2015. 
Οι Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ.: α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη από 5/8/2015 έως 18/8/2015. 
Προσοχή: οι αιτήσεις των Φορέων / ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Φορέων και των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - περιγράφονται αναλυτικά στην προκύρυξη Δείτε εδώ την τελική προκήρυξη.
κδόθηκε η προκήρυξη για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2015 2016 απο την ΕΕΤΑΑ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απο 5/8 εως 18/8 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προς τα γραφεία της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015 2016. Δείτε τα δικαιολογητικά και την διαδικασία. Η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 - 2016 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τους Φορείς/Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τους Ωφελούμενους. Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Παιδικοί σταθμοι μέσω ΕΣΠΑ» θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/08/2016 και έχει στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων - γυναικών και ανδρών - στην εργασία. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 184.000.000€. Οι Αιτήσεις συμμετοχής των Φορέων υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.: α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, τηλέφωνο: 213¬1320600 & 210-5214600, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα, τηλέφωνο: 2410-579620 και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-544714 από 17/7/2015 έως 31/7/2015. Οι Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ.: α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη από 5/8/2015 έως 18/8/2015. Προσοχή: οι αιτήσεις των Φορέων / ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Φορέων και των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - περιγράφονται αναλυτικά στην προκύρυξη Δείτε εδώ την τελική προκήρυξη

www.dikaiologitika.gr
Εκδόθηκε η προκήρυξη για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2015 2016 απο την ΕΕΤΑΑ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απο 5/8 εως 18/8 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προς τα γραφεία της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015 2016. Δείτε τα δικαιολογητικά και την διαδικασία. Η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 - 2016 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τους Φορείς/Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τους Ωφελούμενους. Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Παιδικοί σταθμοι μέσω ΕΣΠΑ» θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/08/2016 και έχει στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων - γυναικών και ανδρών - στην εργασία. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 184.000.000€. Οι Αιτήσεις συμμετοχής των Φορέων υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.: α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, τηλέφωνο: 213¬1320600 & 210-5214600, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα, τηλέφωνο: 2410-579620 και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-544714 από 17/7/2015 έως 31/7/2015. Οι Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ.: α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη από 5/8/2015 έως 18/8/2015. Προσοχή: οι αιτήσεις των Φορέων / ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Φορέων και των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - περιγράφονται αναλυτικά στην προκύρυξη Δείτε εδώ την τελική προκήρυξη

www.dikaiologitika.gr