Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, η Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας για το Περιβάλλον, ενώ την ίδια στιγμή, η ομάδα αιμοδοτών «Φοιτητές εξ αίματος» κατέφτασε στον Πλατανότοπο με τα ποδήλατα, θέλοντας να μεταφέρει το μήνυμα του εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης και της αιμοδοσίας.