Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Διάνοιξη δρόμου για την διευκόλυνση της κίνησης των αγροτικών μηχανημάτων με σκοπό να μην εισέρχονται στο εσωτερικό του οικισμού.