Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Με γλέντι έκλεισε η γιορτή του κυνηγιού στον πλατανότοπο Μαΐστρου την Κυριακή 21 Ιουνιου 2015