Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

To Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα
στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των παιδιών στους κινδύνους που διατρέχει το φυσικό περιβάλλον. Έτσι σχεδόν καθημερινά σχολεία από όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ και όχι μόνο επισκέπτονται το μουσείο και ενημερώνονται για τις δράσεις του.