Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Οι Επισκέψεις - εκδρομές της εβδομάδος στο Μουσείο και στον Πλατανότοπο Μαΐστρου.  •  Σάββατο 25 Απριλίου 2015 το Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
  •  Σάββατο 25 Απριλίου 2015 το Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης.
  •  Σάββατο 25 Απριλίου 2015 το Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.
  •  Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 το Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου Δράμας.  Παρακολούθησε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα <<Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΕΟΘΡΑΚΗΣ>>.
  •  Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης . Παρακολούθησε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα <<ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ>>.
  •  Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 το Γυμνάσιο Ριζίων. Παρακολούθησε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα <<Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΕΟΘΡΑΚΗΣ>>.
  •  Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 το 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης .
  •  Τρίτη 21 Απριλίου 2015 το 2ο Ε.Π.Α.Λ. Αλεξανδρούπολης . Παρακολούθησε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα <<Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΖΕΟΘΡΑΚΗΣ>>.
  •  Ευχαριστούμε θερμά τις δύο Στρατιωτικές Μονάδες που επισκέφτηκαν το Μουσείο. 
 Τους ευχαριστούμε θερμά.