Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα επικοινωνίας.
Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης
Λ. Δημοκρατίας 306, 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr


Αλεξανδρούπολη  20/04/2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα επικοινωνίας.


            Με απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης ως εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας και εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, χωρίς αμοιβή, για τον συντονισμό των δράσεων επικοινωνίας του Δήμου μας και των Ν.Π.Δ.Δ. του.