Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

Επιδιόρθωση βλαβών και αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού στον οικισμό της Μαΐστρου.


Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων και η αποκατάσταση των βλαβων στο δίκτυο του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό της Μαΐστρου  από το τμήμα ηλεκτρολόγων της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Αλεξανδρούπολης.