Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού του Αλιευτικού Καταφυγίου Μαΐστρου.Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού στο Αλιευτικό Καταφύγιο Μαΐστρου μετά από το μεγάλο πρόβλημα που είχε προκύψει από τους εντόνους νοτιάδες της χειμερινής περιόδου , οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες για την άριστη συνεργασία στο μεγάλο πρόβλημα των αλιέων.
Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικής Κοινότητας
Δήμου Αλεξανδρούπολης