Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 18:30.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες : Τσελεμπή Σ.
Τηλέφωνο : 2551350228,350128
Ε-mail :
Αριθ. Πρωτ. : 18816                                                                        Αλεξανδρούπολη 17/04/2015

ΠΡΟΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 22/04/2015 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
1. Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης κατ/των και χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής (Εισηγ. κα Βρετοπούλου Όλγα).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ