Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 1997.


    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ                                          Αλεξανδρούπολη  08-04-2015


Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
(αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 1997)

Τα αγόρια τα οποία γεννήθηκαν το έτος 1997 είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στη Στρατολογική Υπηρ. Αν. Μακ. Θράκης ή στα πλησιέστερα Κ.ΕΠ από 01-01-2015 έως 31-03-2015.
Από το σύνολο των υπόχρεων προκύπτει ότι μεγάλος αριθμός στρατευσίμων δεν υπέβαλλε το σχετικό Δελτίο Απογραφής.
Παρακαλούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να προβούν στην εκπρόθεσμη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρ. Αν. Μακ. Θράκης ή στα πλησιέστερα Κ.ΕΠ καθώς με τη μη κατάθεση θα τους επιβληθεί δίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση