Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης εκδρομή στον πλατανότοπο Μαΐστρου και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.