Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

Η τηλεφωνική μου τοποθέτηση στο ρεπορτάζ της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης για τα χαλασμένα φωτιστικά στο πλατανότοπο της Μαΐστρου.