Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Μεγάλος όγκος νερού στο ρέμα της Μαΐστρου.

Μεγάλες ποσότητες νερού στο ρέμα "Ειρήνη" της Μαΐστρου.  Στα περισσότερα σημεία το νερό πλέον είναι οριακά στα πρανή των αναχωμάτων, και σε ορισμένα σημεία το έχει ξεπεράσει δημιουργώντας μικρά ελεγχόμενα προβλήματα στο δρόμο πίσω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον πλατανότοπο της Μαΐστρου.