Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Επούλωση λακκουβών του οδοστρώματος σήμερα στο νότιο τμήμα του οικισμού της Μαΐστρου.

Επούλωση λακκουβών του οδοστρώματος σήμερα στο νότιο τμήμα του οικισμού της Μαΐστρου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.