Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Πλύσιμο των μονωτήρων από συνεργεία της ΔΕΗ στον οικισμό της Μαΐστρου με εκτόξευση νερού.