Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Καθαρισμός αγωγού ομβρίων υδάτων απο μεγάλη βλάστηση καλαμιών στην περιοχή του αεροδρομίου.