Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Παρεμβάσεις αποκατάστασης των ρεμάτων στον οικισμό της Μαΐστρου.

Παρεμβάσεις αποκατάστασης του ρέματος "ΕΙΡΗΝΗ" στον οικισμό της Μαΐστρου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των ζημιών από τις τελευταίες πλημμύρες καθώς και την ενίσχυση των πρανών του ρέματος. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αντιπεριφέρειας Έβρου.