Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

Τι εννοούμε με του όρους ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ. (Θεσμοθετημένες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων).Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.)
Σε ένα  Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) μπορούν να εγκατασταθούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης. Σε ένα  ΒΙΠΑ μπορούν να εγκατασταθούν οι παρακάτω δραστηριότητες μέσης όχλησης:

1. Εξορυκτικές βιομηχανίες – βιομηχανίες των μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
2. Ενεργειακή βιομηχανία. (Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με χρήση στερεών ή/και υγρών    αποβλήτων, Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου., Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας ραδιενεργών καταλοίπων, κλπ.)
3. Μεταλλουργία (εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα, Ναυπηγεία, κλπ)
4. Υαλουργία
5. Χημική βιομηχανία (Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξειδίων, Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών προϊόντων)
6. Βιομηχανία τροφίμων
7. Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού
8. Βιομηχανία ελαστικού
9. Σχέδια έργων υποδομής
10. Άλλα σχέδια (Χώροι απόθεσης ιλύος,  Αποθήκευση παλαιοσιδήρων,  Παράγων, συσκευασία, φόρτωση πυρίτιδας και εκρηκτικών υλών, γόμωση φυσιγγίων και καψυλλίων,  Διαλυτήρια πλοίων,  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση, κλπ)
Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)

Σε ένα  Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ)  μπορούν να εγκατασταθούν κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα  χαμηλής όχλησης και επαγγελματικά εργαστήρια. Σε ένα  ΒΙΟΠΑ μπορούν να εγκατασταθούν οι παρακάτω δραστηριότητες χαμηλής όχλησης:
1.   Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών, πυριμάχων πλίνθων
2.   Αποθήκευση ορυκτών στερεών καυσίμων δυναμικότητας μικρότερης των 10 τόνων.

3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης συσκευασμένων πετρελαιοειδών και χημικών (μη τοξικών) προϊόντων δυναμικότητας μικρότερης των 10 (δέκα) τόνων
4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης περιορισμένων ποσοτήτων πετρελαιοειδών (και LPG) συνολικής χωρητικότητας μικρότερης των εκατό (100) τόνων προκειμένου για υγρά καύσιμα (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων) και των είκοσι (20) τόνων προκειμένου για αποθήκευση LPG.
5. Έκθλιψη ελαίων (ελαιοτριβεία) με δυναμικότητα μικρότερη των 10 τόνων/ημέρα με προϊόν.
6. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος ή/και πουλερικών δυναμικότητας μικρότερης των δύο (2) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
7. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία ιχθύων και ιχθυρών δυναμικότητας μικρότερης των δύο (2) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
8. Απλή συσκευασία και εμφιάλωση χυμών, ποτών και συναφών υλών δυναμικότητας μικρότερης από είκοσι (20) τόνους/ημέρα σε προϊόν.
9. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία λαχανικών και φρούτων δυναμικότητας μικρότερης των δέκα (10) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
10. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με δυναμικότητα μικρότερη των πέντε (5) τόνων επεξεργασμένου γάλακτος ημερησίως.
11. Οινοποιεία και οξοποιία με δυναμικότητα μικρότερη από 1000 τόνους/έτος.
12. Εγκαταστάσεις ζαχαροπλαστικής, σοκολάτας, γλυκόζης (περιλαμβάνονται αρτοποιία, παρασκευή μπισκότων και συναφών ζαχαρωδών γλυκών, ζωμών, σιροπιών, συμπυκνωμάτων σούπας κλπ.) δυναμικότητας μικρότερης από δέκα (10) τόνους/ημέρα ετοίμου προϊόντος ή και εγκατεστημένης ιπποδύναμης μικρότερης των 100 KW.