Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Τα νερά του ρέματος της Μαϊστρου απείλησαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Μαϊστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τα νερά από το ρέμα Ειρήνη, που περνά δίπλα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον πλατανότοπο του Οικισμού, αυξήθηκαν επικίνδυνα και απείλησαν το Μουσείο. Η γρήγορη επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα για το Μουσείο και τα εκθέματά του.