Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Σχολικοί Αγώνες ανωμάλου δρόμου Λυκείων - Γυμνασίων στον πλατανότοπο Μαΐστρου