Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας στον οικισμό της Μαΐστρου.Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα πραγματοποιήθηκαν στον οικισμό της Μαΐστρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.