Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Τα Εκλογικά Τμήματα στον οικισμό της Μαΐστρου.

Το 25ο και το 26ο με διεύθυνση το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου είναι τα δύο Εκλογικά Τμήματα για τον οικισμό της Μαΐστρου στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Επίσης το 26ο Ε.Τ. έχει επιλεγεί για ηλεκτρονική μετάδοση των αποτελεσμάτων με το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.