Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Το Πάρκο των Χριστουγέννων. 'Eναρξης των εκδηλώσεων στο Πάρκο των Χριστουγέννων στις 13/12/2014 στις 20.00 !!!!