Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Καθαρισμός και συντήρηση των φρεατίων ομβρίων υδάτων στον οικισμό της Μαΐστρου.Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η συντήρηση των φρεατίων ομβρίων υδάτων στον οικισμό της Μαΐστρου, ενόψει της χειμερινής περιόδου και προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών από τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις. Οι εργασίες πραγματοποιηθηκαν σε συνεργασία με την  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.