Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Καθαρισμός έντονης βλάστησης στην έξοδο του οικισμού της Μαϊστρου σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.