Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με θέμα «Επιχειρώντας Αλλιώς», η οποία διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαϊστρου.