Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού στο ρέμα Ειρήνη στον οικισμο της Μαϊστρου.