Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Από το πρωί της Τρίτης συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ξεκίνησαν την τοποθέτηση ιστών για σημαίες στην ανατολική είσοδο της πόλης στο ύψος της γέφυρας Μαϊστρου.