Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Από το πρωί της Τρίτης συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ξεκίνησαν την τοποθέτηση ιστών για σημαίες στην ανατολική είσοδο της πόλης στο ύψος της γέφυρας Μαϊστρου.